CYS zal op vrijdag 22 september een belangrijke upgrade van de dashboards uitbrengen. Deze release zal buiten kantooruren plaatsvinden (na 17:00 uur). Aangezien deze upgrade enkele significante veranderingen met zich meebrengt, wordt hieronder een gedetailleerde uitleg gegeven. Dit omvat de volgende onderwerpen:

  • Nieuw en verbeterd widgetontwerp
  • Nieuwe kleurenschema's
  • Widgetopties (menu bovenaan)
  • Periodegroepering per widget
  • Pop-ups met open antwoorden in KPI-widgets en prioriteitenmatrix


Nieuw en verbeterd widgetontwerp

Alle widgets krijgen een nieuw, fris ontwerp. Deze nieuwe ontwerpen zorgen voor meer consistentie in kleuren, tekst en de manier waarop gegevens worden gepresenteerd. Alle bestaande widgets worden automatisch bijgewerkt naar de nieuwe versies tijdens het weekend van de release, waardoor u volledig vernieuwde dashboards krijgt!


Belangrijk om hier op te merken is dat de feitelijke informatie die wordt verstrekt en de berekeningen die worden uitgevoerd, ongewijzigd blijven.

Nieuwe kleurenschema's

Vanwege de introductie van nieuwe kleurenschema's, die bij de release standaard op blauw zijn ingesteld, betekent dit dat uw nieuwe dashboard aanvankelijk wordt gepresenteerd in het kleurenschema zoals getoond in het bovenstaande voorbeeld. Dit zal worden aangepast om weer overeen te komen met de portalkleuren in de dagen na de release.Widgetopties (menu bovenaan)

Elke widget is uitgerust met pictogrammen in de rechterbovenhoek. Van links naar rechts is hun functionaliteit als volgt:


A screenshot of a computer 
Description automatically generated


Account based filters
Als er vaste gepersonaliseerde filters op de widget zijn toegepast op basis van uw gebruikersaccount, ziet u dit pictogram van een persoon met een filter. Wanneer u erop klikt, ziet u welke filterwaarden op uw widget zijn toegepast. Dit vervangt het eerdere gebruik van informatietags die zichtbaar waren op de widget zelf, voor een efficiënter gebruik van ruimte. 

Aanvullende informatie

Het i-pictogram geeft aanvullende informatie over de widget, indien dit is ingevoerd bij het instellen van de widget. Een grijze balk onderaan deze informatie geeft de periodegroepering en periode type weer. (Toont het data per jaar, week, maand of dag? Toon het de huidige periode of de vorige periode? Etc.)

Exporteren

Het laatste pictogram is de exportknop. Voor elke widget kunt u ervoor kiezen om de gegevens naar Excel, een afbeelding of PDF-formaat te exporteren.


Periodegroepering per widget

Een belangrijke verandering is de manier waarop periodegroepering wordt toegepast. In de instellingen voor slimme periodes kon u een periode zoals maand of week selecteren, die vervolgens werd toegepast op alle widgets in het dashboard. Het vergelijken van verschillende periodes betekende vaak het wijzigen en opnieuw laden van de gegevens. Om dit op te lossen, is de periode-instelling nu verplaatst naar het widgetniveau, waardoor het mogelijk is om verschillende periodes binnen hetzelfde tabblad te combineren. Bij het opbouwen van het dashboard kan voor elke widget afzonderlijk gekozen worden welk periodebereik het moet rapporteren en hoeveel periodes moeten worden opgenomen in vergelijkingen.


Bij het bekijken van het dashboard betekent dit dat de dropdowns met periodegroepen bovenaan het dashboard worden verwijderd en worden vervangen door de handmatige kalender. Op basis van de gekozen einddatum zal elke widget de periode presenteren die is toegewezen in de instellingen ervan.


Bijvoorbeeld: bij het selecteren van een periode van 3 augustus tot 13 september zal een widget die is ingesteld op huidige maand de gegevens van 1 september tot 13 september weergeven. Een widget die is ingesteld op huidige week, zal 11 september tot 13 september weergeven. Een widget die is ingesteld op 'handmatig', zal de exacte periode weergeven die is geselecteerd in de kalender, dus 3 augustus tot 13 september.

Bestaande dashboards hebben allemaal een default periode gedefinieerd; dit is de standaard periode die elke nieuwe dashboardviewer te zien krijgt (bijvoorbeeld 1 maand). Wanneer deze upgrade wordt doorgevoerd, nemen alle widgets automatisch deze standaardinstelling over. U kunt controleren wat deze instelling is door op het i-pictogram te klikken, zoals hierboven uitgelegd.
 

Open antwoord pop-up in KPI-widgets en prioriteitsmatrix
Een nieuwe functionaliteit voor KPI-widgets (die de categorieën groen, blauw en rood presenteren) en de prioriteitenmatrix is dat u op de widget of het datapunt kunt klikken om de open antwoorden van de respondenten te bekijken. Dit type storytelling biedt veel context aan de resultaten. 


Let op dat deze functionaliteit vereist dat de instellingen in de widget worden bijgewerkt, dus het kan enkele dagen duren voordat deze functionaliteit is geactiveerd op uw dashboard.