Start a new topic

Helptext to go with the questions on prevalence and clonal relatedness in the IRIS App

ticket #59816


Please add this explanatory text to the questions on prevalence and clonal relatedness in the IRIS App

HULPTEKST BIJ DE VRAGEN OVER PREVALENTIE EN CLONALE VERWANTSCHAP IN IRIS-APPType verwekker?

-ESBL producerende Enterobacteriaceae 

-VRE

-CPE


Wat is de prevalentie van “type verwekker” binnen de IRIS-setting?

Invulveld: [getal met 1 decimaal ]

Toelichting:

 


                        aantal positieve kweken met "type verwekker"

Prevalentie = ----------------------------------------------------- x 100%

                        aantal valide kweken binnen de IRIS setting


Binnen het i-4-1- Health project gelden de volgende instellingen voor een IRIS-setting.

IRIS-setting in een ziekenhuis is een verpleegafdeling (eerste 4 cijfers van het IRISID)

IRIS-setting in een verpleeghuis is de locatie (eerste 4 cijfers van het IRISID)

IRIS-setting in een kinderdagverblijf is de locatie (eerste 4 cijfers van het IRISID) 


Als een rapport gemaakt worden over een andere dan de hierboven beschreven IRIS-settingen bereken dan zelf de prevalentie over de groep aan afdelingen, locaties, huizen.


Is er sprake van clonale verwantschap van “type verwekker” binnen de IRIS-setting?

-Ja

-Nee


Toelichting: 

Er is sprake van clonale verwantschap wanneer 2 of meerdere patiënten binnen de IRIS-setting een identieke “type verwekker” bij zich dragen. Identiek wordt bepaald op basis van typeringsdata


Login or Signup to post a comment